in-lite světlo ve více dimenzích

in-lite a světlo

Bez světla nejsme schopni vidět svět, v němž žijeme. Světlo je každodenní nutností, jak v budovách, tak i mimo ně. Světlo je pro nás životně důležité a dodává nám pocit bezpečí. Prostředí a atmosféra, které světlo utváří, je pro mnoho lidí velmi důležitým kriteriem, které zvažují při volbě příjemného místa.

V in-lte se soustřeďujeme na zejména na práci s účinkem světla, vyzdvihujeme jeho funkci a schopnost vytvářet atmosféru. Světelné nároky Vaší zahrady by měly být proto určovány vzhledem jednotlivých svítidel. Proto považujeme za tak důležité nejprve zvolit, které části zahrady a jakým způsobem nebo technikou osvětlit a až posléze vybírat konkrétní typy svítidel z bohatého sortimentu in-lite.