Osvětlovací systémy in-lite...

Profesionální osvětlovací systém in-lite. Moderní technologie

In-lite je mladá nizozemská společnost, který si vytyčila cíl navrhovat, vyvíjet a distribuovat výrobky určené pro moderní venkovní osvětlovací systémy. Svou činností určuje designové a technologické trendy venkovního osvětlení soukromých i veřejných ploch. Tohoto cíle dosahuje vlastní cestou, kreativním a inovativním přístupem  a stálým začleňováním nejnovětších technických poznatků. https://www.youtube.com/watch?v=lW1Mm7L7joY


CO DOKÁŽE SVĚTLO

Všechny výrobky in-lite jsou založeny na 12voltovém bezpečném napětí a moderních LED technologiích.

Při vývoji systému i jednotlivých prvků  jsme se soustředili zejména na maximální funkčnost svítidel, zařazování technických inovaci, vysokou estetickou úroveň všech produktů, nejvyšší kvalitu a zejména jejich snadné používání.

Výrobky in-lite jsou dostupné prostřednictvím sítě partnerských distribučních společností specializujících se na návrh osvětlovacích systémů a technologií venkovních zahradních a parkových ploch.

Specialisté tak naplňují společně s firmou in-lite naše společné poslání :  “využití světla ke zkrášlení  venkovních prostor – zahrad a parků”